κατάλογος
βιβλιοθήκης
Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν : 1919-1922 / Γενικό Επιτελείον Στρατού, Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού - Αθήναι Έκδοσις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού 1983-1989 - 3 Τόμοι

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

τ.3. Επιθετικαί επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920 - Μαρτίου 1921 - 406 σ. - 1986 -- τ.5.1. Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921 - 294 σ. - 1988 τ.5.2. Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921 - 302 σ. - 1989 -- τ.6. Τα προς της τουρκικής επιθέσεως γεγονότα (Σεπτέμβριος 1921 - Αύγουστος 1922) - 380 σ. - 1983 -- τ.7.1. Το τέλος της εκστρατείας 1922, υποχωρητικοί αγώνες των Α' και Β' Σωμάτων Στρατού - 364 σ. - 1987 -- Τό τέλος τής εκστρατείας 1922), Μέρος πρώτον (:Υποχωρητικοί αγώνες τών Α καί Β' Σωμάτων Στρατού) Συμπτυξις τού Γ. Σώματος Στρατού Επιχειρήσεις Ιουνίου- Ιουλίου 1921 Τομ.Ζ. Τομ.Ζ. Τομ.Δ


Ελληνοτουρκικός Πόλεμος, 1921-1922
Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922
Έλληνες--Τουρκία
Έλληνες--Μικρά Ασία
Εθνικισμός--Ελλάδα
Εθνικισμός--Τουρκία
World War, 1914-1918--Territorial questions--Turkey
World War, 1914-1918--Atrocities
Greco-Turkish War, 1921-1922
Greeks--Turkey
Greeks--Asia Minor
Nationalism--Greece
Nationalism--Turkey


Τουρκία--Ιστορία--Ελλάδα--20ος αιώνας
Ελλάδα--Ιστορία--Τουρκία--20ος αιώνας
Ελλάδα--Ιστορία--Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922
Τουρκία--Σχέσεις--Turkey--20th century
Ελλάδα--Σχέσεις--20th century
Turkey--History--1919-1922
Greece--History
Turkey--Relations
Greece--Relations
Ελλάδα--Ιστορία--Μικρασιατική εκστρατεία

UA 722.G74

949.507

Koha by