κατάλογος
βιβλιοθήκης
Crombie, A. C

Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο / A.C. Crombie; μετάφραση Θεοδώρα Τσίρη, Ιορδάνης Αρζόγλου, Μαριλένα Ιατρίδου, Δημοσθένης Κουρτοβίκ - 2η έκδ. - Αθήνα Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης c1989-1992 - 2 Τόμοι - Ιστορία της επιστήμης / Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης .

Διατίθεται ο Α' τόμος στην 2η έκδοση, c1994 και ο Β' στην 1η έκδοση, c1992.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο.

Τ.1. Η επιστήμη στον μεσαίωνα (5ος-13ος αιώνας) / μετάφραση Θεοδώρα Τσίρη, Ιορδάνης Αρζόγλου τ.2. Η επιστήμη στον ύστερο μεσαίωνα και στις αρχές των νέων χρόνων (13ος-17ος αιώνας) / μετάφραση Μαριλένα Ιατρίδου, Δημοσθένης Κουρτοβίκ Η επιστήμη στόν Μεσαίωνα (5ος-13ος αιώνας) Η επιστήμη στόν όψιμο Μεσαίωνα καί στίς αρχές τών νέων χρόνων (13ος-17ος αιώνας) Τομ.Α Τομ.Β.

9602500689 (τ.1) 9602500697 (τ.2)


Επιστήμη--Ιστορία
Ιστορία της επιστήμης
Science--History
Science, Medieval

Q125.C6815 Q125.C6816 1989 Q125.C7616 1989

509 509 509 509 509 509 CRO

Koha by