κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ψαρουδάκης, Νικόλαος Στ. 1917-2006

Αναζητώντας τη δημοκρατία. - Αθήνα Κέδρος 1972


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ--ΛΟΓΟΙ, ΔΟΚΙΜΙΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Δημοκρατία--Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις


Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις

321.8 321.8

Koha by