κατάλογος
βιβλιοθήκης
Λιναρδάτος, Σπύρος Ν. 1923-2004

Από τον εμφύλιο στη χούντα / Σπύρου Λιναρδάτου. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1977-1978. - 5 (541σελ.) (391 σελ.) (580 σελ.) (467 σελ.) (457 σελ.) Τόμοι - Σύγχρονη ελληνική ιστορία .

τ. 1 : 1949-1952 -- τ. 2 : 1952-1955 -- τ. 3 : 1955-1961 -- τ. 4 : 1961-1964 -- τ. 5 : 1964-1967. (: 1949-1952) (: 1952-1955, η τριετία του συναγερμού) (: 1955-1961) (1961-1964) (: 1964-1967) Τομ.Α. Τομ.Β. Τομ.Γ. Τομ.Δ. Τομ.Ε.

9600203076 (v.5)


Greece--History--1950-1967.
Greece--Politics and government--1935-1967.

Koha by