κατάλογος
βιβλιοθήκης
Φλούντζης, Αντώνης Ι. 1906-1988

Στρατόπεδα Λάρισας - Τρικάλων 1941-1944. Ἡ γέννηση τοῦ ἀντάρτικου στη Θεσσαλία / Αντώνης Ι. Φλούντζης - Ἀθήνα Παπαζήσης 1977 - 653σ. 25εκ.


Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945--Στρατόπεδα συγκέντρωσης--Ελλάς

940.5317

Koha by