κατάλογος
βιβλιοθήκης
Πυρομάγλου, Κομνηνός 1899-1980

Η Εθνική Αντίστασις : κριτική εισαγωγή εις την διαμόρφωσίν της / Κομνηνού Πυρομάγλου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1947. - 268 σ. , ; 22 εκ.

Με πλήρες κείμενον των πρακτικών της συσκέψεως Μυροφύλλου-Πλάκας.


World War, 1939-1945--Underground movements--Greece.


Greece--History--Occupation, 1941-1944.

DF849.41

Koha by