κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ιλίνσκαγια, Σόνια 1938-

Μιχαήλ Λυκιαρδόπουλος : ένας έλληνας στο χώρο του ρωσικού συμβολισμού / Σόνια Ιλίνσκαγια. - Αθήνα Κέδρος 1989 - 207 σ. εικ., πανομ., φωτογρ. 21 εκ.

Περιέχει ευρετήριο

960041594


Λυκιαρδόπουλος, Μιχαήλ 1883-1925
Λυκιαρδόπουλος, Μιχαήλ 1883-1925
Λυκιαρδόπουλος, Μιχαήλ 1883-1925


Έλληνες της διασποράς--Ρωσία
ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ--20ος αιώνας
ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ *

PA5610.L74Z74 1989

889.93 889.940 92

Koha by