κατάλογος
βιβλιοθήκης
Δάγκας, Αλέξανδρος.

Ο χαφιές : το κράτος κατά του κομμουνισμού, συλλογή πληροφοριών απο τις υπηρεσίες Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 1927 / Αλέξανδρος Δάγκας. - Αθήνα Ελληνικά Γράμματα 1995 - 393 σ. εικ. 21 εκ.

Περίληψη στα γαλλικά.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [365]-376) και ευρετήριο.

9603440965


Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας


Κομμουνισμός--Ιστορία--Πηγές--Ελλάδα
Communism--History--Sources--Greece
Internal security--History--Greece--Macedonia--20th century
Internal security--History--Greece--Thrace, Western--20th century
Anti-communist movements--History--Greece--Macedonia--20th century
Anti-communist movements--History--Greece--Thrace, Western--20th century
Communists--Greece


Μακεδονία (Ελλάδα)--Πολιτικές συνθήκες
Macedonia (Greece)--Politics and government
Θράκη, Δυτική (Ελλάδα)--Πολιτικές συνθήκες
Thrace, Western (Greece)--Politics and government

HX 375.5 .A6 D34 1995 DF901.M3D36 1995 HX375.5.A6D34 1995

Koha by