κατάλογος
βιβλιοθήκης
Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. 1942-

Η δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του '40 : Οι σχέσεις της Ελλάδος με τη Βρετανία (1935-1941) / Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος - Θεσσαλονίκη Παρατηρητής 1996 - 341σ. 21εκ.

Βιβλιογραφία: σ. [323]-327

9602608714


Ελλάς--Ιστορία--Μεγάλη Βρετανία--1935-1941
Ελλάς--Εξωτερικές σχέσεις--Ελλάς--1935-1941
Μεγάλη Βρετανία--Εξωτερικές σχέσεις--1935-1941

940

Koha by