κατάλογος
βιβλιοθήκης
Δοξιάδης, Κύρκος 1955-

Εθνικισμός, ιδεολογία, μέσα μαζικής επικοινωνίας / Κύρκος Δοξιάδης - Αθήνα Πλέθρον 1995 - 107 σ. 21 εκ. - Θεωρία και κοινωνία / Πλέθρον .

Βιβλιογραφία: σ. 103-107

9603480193


Εθνικισμός
Ιδεολογία
Μέσα μαζικής ενημέρωσης
Εθνικισμός
Κοινή γνώμη
Μέσα μαζικής επικοινωνίας--Ελλάδα
Nationalism--Greece
Mass media--Social aspects--Greece
Mass media--Political aspects--Greece
Μέσα μαζικής ενημέρωσης--Ελλάδα
Εθνικισμός--Ελλάδα
Μέσα μαζικής ενημέρωσης--Κοινωνικές απόψεις--Ελλάδα
Μέσα μαζικής ενημέρωσης--Πολιτικές απόψεις--Ελλάδα
Μέσα μαζικής ενημέρωσης
Ιδεολογία
Nationalism
Ideology
Mass media--Political aspects
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ--ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ--ΕΛΛΑΔΑ
NATIONALISM IN MASS MEDIA--GREECE
PUBLIC OPINION--GREECE
Εθνικότητα
Μαζικά μέσα επικοινωνίας--Ελλάδα
Nationalism--History
Μέσα μαζικής ενημέρωσης--Πολιτικές απόψεις
Πολιτική επιστήμη
Political science

JC311.D69 1995 JC311 / .D68 1995

320.54 320.54 320.54 320.54 320.5409495 320.5409495 320.54 ΔΟΞ 320.54 ΔΟΞ 320.54 320.9

323.1

Koha by