κατάλογος
βιβλιοθήκης
Γυαλίστρας, Σέργιος Α.

Η Ελλάς εις τον τελευταίον πόλεμον : πολιτικοστρατιωτική μελέτη / Σέργιου Α. Γυαλιστρά. - Αθήνα Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" 1946 - 66, [1] σ. , 21 εκ.

Στη σ.τ. του αντ. 1 ex libris της συλλογής Σίδερη: Εκ της βιβλιοθήκης Γεωργίου Δ. Σίδερη. Στη σ.τ. του αντ. 1 η σφραγίδα: Βιβλιοθήκη της Βουλής. Δωρεά Γ. Σίδερη.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΣ --ΙΣΤΟΡΙΑ
GREECE STRATOS --HISTORY


Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945
Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945--Ελλάδα
World War, 1939-1945--Greece
Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945--Ελλάς


Ελλάδα--Ιστορία--1940-1944
ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--1940-1941, ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--1939-1945
ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--1941-1944, ΚΑΤΟΧΗ
GREECE--HISTORY--1940-1941, GRECO-ITALIAN WAR
GREECE--HISTORY--1939-1945, WORLD WAR
GREECE--HISTORY--1941-1944, OCCUPATION

938.747 949.5084 949.507 4 940

Koha by