κατάλογος
βιβλιοθήκης
Μπίρκας, Κώστας (1907- )

Ηλέκτρα Αποστόλου : Η αθάνατη ηρωίδα τού έθνους - Αθήνα [χ.ε.] 1978 - 168σ. φωτ. 22εκ.

Από σ.118 κ.ε. παράρτημα με φωτογραφίες, σχόλια, αναμνήσεις...


Αποστόλου, Ηλέκτρα 1912-1944
Αποστόλου, Ηλέκτρα 1912-1944


Αγωνίστριες της Αντίστασης--Ελληνίδες

938.764092 949.5074092

Koha by