κατάλογος
βιβλιοθήκης
Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή / Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών. - [Αθήναι : Τύποις: Πυρσού Α.Ε.], Ιούνιος 1947. - 175, [1] σ. : χάρτ., φωτ. , 25 εκ.


Macedonians--Ethnic identity.


Greece--Foreign relations--1935-1967--Sources.--Balkan Peninsula
Greece--History--1935-1967--Sources.
Greece--Foreign relations--1935-1967--Sources.
Macedonia--History--Sources.--1919-1945
Greece--Ethnic relations.
Greece--Foreign relations--Albania.
Greece--Foreign relations--Yugoslavia
Greece--Foreign relations--Bulgaria.

Koha by