κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ηλιού, Ηλίας Φ. 1904-1985

Το Σύνταγμα και η αναθεώρησή του / Ηλία Φ. Ηλιού - Αθήνα Εκδόσεις Θεμέλιο 1975 - 253 σ. 21 εκ. - Βιβλιοθήκη δημοκρατικού διαλόγου .


Συντάγματα--Ελλάδα
Συνταγματικές αναθεωρήσεις--Ελλάδα
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ--ΕΛΛΑΔΑ
CONSTITUTIONAL HISTORY--GREECE
Constitutional amendments--Greece


Ελλάδα--Σύνταγμα--1975
Ελλάδα--Αναθεώρηση--20ός αιώνας
Ελλάδα--Σύνταγμα, 1975--19ος - 20ός αιώνας
Ελλάδα--Σύνταγμα, 1975/1986
ΕΛΛΑΔΑ--ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ--ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Greece--Constitutional history
ΕΛΛΑΔΑ--ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ--ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Ελλάδα--Συνταγματική Ιστορία
Ελλάς--Συντάγματα
Ελλάς--Συνταγματικό δίκαιο

KKE2050 / .E45 1975 JN5059.E45 1975

342.039 495 342.495023 342.49503 342.495 342.495 342.495 029 2 342.03

342

Koha by