κατάλογος
βιβλιοθήκης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. 1907-;

Τα βόρεια σύνορα της Ηπείρου / Κ. Δ. Στεργιοπούλου. - Αθήναι : Εκδότης Βασ. Γρηγοριάδης, 1945. - 79 σ. : αναδιπλ. χάρτ. , ; 22 εκ.

Koha by