κατάλογος
βιβλιοθήκης
Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος 1937-

Εξάρτηση και αναπαραγωγή : ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα 1830-1922 / Κωνσταντίνος Τσουκαλάς; Μετάφραση: Ιωάννα Πετροπούλου, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ; Πρόλογος: Νίκος Σβορώνος - 6η εκδ. - Αθήνα Θεμέλιο 2006 - 653 σ. 21 εκ. - Ιστορική βιβλιοθήκη / Θεμέλιο .

Τίτλος πρωτοτύπου: Dependance et reproduction. Le role social des appareiles scolaires en Grece

Σημειώσεις: (579) - 619, Βιβλιογραφία : σ. (623) - 653

9603100374


Εκπαίδευση και Κοινωνία-Ελλάδα, 1830-1922
Εκπαίδευση-Ελλάδα,1830-1922
Ιστορία-Ελλάδα,1830-1922
Εκπαίδευση--Ιστορία--Ελλάδα
Education--History--Greece
Εκπαίδευση--Ιστορία--Ελλάς


Ελλάδα--Οικονομικές συνθήκες--19ος αιώνας
Ελλάδα--Οικονομικές συνθήκες--20ός αιώνας
Ελλάδα--Κοινωνικές συνθήκες--19ος αιώνας
Ελλάδα--Κοινωνικές συνθήκες--20ος αιώνας
Greece--Economic conditions--19th century
Greece--Economic conditions--20th century
Greece--Social conditions--19th century
Greece--Social conditions--20th century
Ελλάδα--Οικονομικές συνθήκες--19ος αιώνας
Ελλάδα--Κοινωνικές συνθήκες--20ος αιώνας
Ελλάδα--Πληθυσμός--19ος αιώνας
Ελλάς--Οικονομικές συνθήκες--20ος αιώνας
Ελλάς--Οικονομικές συνθήκες
Ελλάς--Κοινωνικές συνθήκες
Ελλάς--Κοινωνικές συνθήκες

HC295.T69816 2006

306.430 949 5 330.9495 306.432

Koha by