κατάλογος
βιβλιοθήκης
Οι δίκες για "κατασκοπεία" την άνοιξη του 1960 - Αθήνα "Σύγχρονη Εποχή" 1989 - 719 σ. εικ. 21 εκ.

9602240881


ΔΙΚΕΣ *--ΕΛΛΑΔΑ--1960


ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--1960
Ελλάδα--Ιστορία--1950-1967

DF850.D54 1989

938.78

Koha by