κατάλογος
βιβλιοθήκης
Κορίνθιος, Γεώργιος.

Σύντομος ιστορία του διεθνούς κομμουνισμού / Γεωργίου Κορίνθιου. - Αθήναι [χ.ε.] 1955 - 192 σ. , 20 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια.

Koha by