κατάλογος
βιβλιοθήκης
Γ.Α.Λ.

Η εναντίον της Μακεδονίας βουλγαροκομμουνιστική επιβουλή / Γ.Α.Λ. - Αθήναι: 1963. - 319 σ. 20 εκ.

Συνοδεύεται από χάρτη της Μακεδονίας


Α' Βαλκανικός πόλεμος,1912-1913
Μακεδονία-Ιστορία-1821-1962
Ρωσοτουρκικός πόλεμος,1876-1978
Σλάβοι
Αντικομμουνισμός

Koha by