κατάλογος
βιβλιοθήκης
Παπάνθιμος, Άρης

Αυριανισμός : το σημερινό πρόσωπο του φασισμού / Άρης Παπάνθιμος. - 4η έκδ. - Αθήνα Θεμέλιο 1989 - 149 σ. 22 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.

9607293037


Αυριανή
Auriane


Τύπος και πολιτική--Ελλάδα
Ελληνικές εφημερίδες
Press and politics--Greece
Αυριανισμός
Ελευθερία του τύπου
ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Journalism--Political aspects--Greece
Journalism--Objectivity--Greece
Mass media--Influence


Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1935-1967
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1967-1974
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1974-
Greece--Politics and government--1935-1967
Greece--Politics and government--1967-1974
Greece--Politics and government--1974-
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση

DF785.P37 1989

302.2309495 320.533 320.5

Koha by