κατάλογος
βιβλιοθήκης
Πετιμεζάς, Ηρακλής

Το ελληνικόν πρόβλημα : μια σειρά άρθρων επί των εθνικών μας ζητημάτων. - Αθήναι [χ.ε.] 1947 - 96 σ. , 22 εκ.

Στο αντ. 1 της συλλογής Καφαντάρη εντοπίστηκε κάρτα του συγγραφέα, όπου χειρόγραφα: Κυρίαν Μ. Καφαντάρη με πολύ σεβασμό, και με ζωηράν την ανάμνησιν του εκλιπόντος εξόχου ανδρός. Στη σ.τ. του αντ. 1 της συλλογής Καφαντάρη η σφραγίδα: Βιβλιοθήκη της Βουλής. Δωρεά Γεωργίου Καφαντάρη.


Ελλάδα--Ιστορία, Σύγχρονη
ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ
Ελλάδα--ΠΟΙΚΙΛΑ--Ιστορία

DF757.P4 1947

938.602 938.6 949.5

Koha by