κατάλογος
βιβλιοθήκης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών : 1959-1989 / Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Αθήνα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 1989 - 137σ. 22εκ.

9607093097


Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών--Ιστορία--1959-1989


Εταιρείες, ιδρύματα κλπ--Ελλάδα
Έρευνα--Ιδρύματα--Ελλάδα
Κοινωνικές επιστήμες
Εταιρείες, Ιδρύματα κλπ--Ελλάς--Αθήνα
Έρευνα--Ιδρύματα--Ελλάς

068.495 300.495 060.495 060

Koha by