κατάλογος
βιβλιοθήκης

Η σοφία :

Κωνσταντακάτος, Ελευθέριος Ευαγγ.

Η σοφία : πρός τους μορφωμένους μεταξύ των καταφρονητών της / υπό Ελευθερίου Ευαγγ. Κωνσταντακάτου. - [χ.τ.] : [χ.ε.], 1958. - 109 σ. , 24 εκ.

Υπέρτιτλος: οικονομικαί μελέται ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Το αντ. 1 της συλλογής Δ. Καλιτσουνάκη περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα.

Koha by