κατάλογος
βιβλιοθήκης
Μιχαλογιάννης, Γεώργιος Ι.

Αλέξανδρος Σβώλος : Ο άνθρωπος, ο σοφός, ο πνευματικός και πολιτικός ηγέτης, ο αγωνιστής / Γεωργίου Ι. Μιχαλογιάννη. - Αθήναι : [Τυπογραφικά καταστήματα Ν. Αλικιώτης], 1957. - 28 σ. ; 21 εκ.


Σβώλος, Αλέξανδρος Ι. 1892-1956

Koha by