κατάλογος
βιβλιοθήκης
Σκούρας, Φώτης

Συμβολή στη μελέτη της ψυχοπαθολογίας της πείνας, του φόβου και του άγχους : από το ιατρικό χρονικό της κατοχής / Φ. Σκούρας, Α. Χατζηδήμος, Α. Καλούτσης, Γ. Παπαδημητρίου. - Αθήναι [χ.ε.] 1947 - 376 σ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


War neuroses


Ελλάδα--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944--Ψυχολογικές όψεις

RC550.S96 1947

Koha by