κατάλογος
βιβλιοθήκης
Τσίρτης, Κωνσταντίνος.

Ηρώον πεσόντων σκλαβωμένης Ελλάδος 1940-1945 / επιμέλεια Κωνσταντίνος Τσίρτης. - [Αθήνα; χ. ο. 1940 - 3 Τόμοι

τ.1., τευχ.1. Στερεά Ελλάς-Εύβοια, Νομός Αττικής.-- τ.2.-- τ.3., τευχ.1. Κρήτη-Νομοί Χανίων & Ρεθύμνης. Στερεά Ελλάς: Εύβοια-Νομός Αττικής Πελοπόννησος: Νομός Αχαΐας Τεύχος πρώτον Πελοπόνησσος Τεύχος Δευτερον:Νομοί Αχαϊας- Ηλειας Τομ.Α.Τεύχος πρώτον Τομ.Β. Τομ.Β.


World War, 1939-1945--Registers of dead--Greece

D797.G73T7 1940

Koha by