κατάλογος
βιβλιοθήκης
Υπόθεση Πόλκ : η προσωπική μου μαρτυρία / Γρηγόρης Στακτόπουλος; πρόλ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου ; επίμ. Στέλιου Παπαθεμελή - 2η έκδ. - Αθήνα Γνώση 1988 - 417 σ. - Μαρτυρίες / Γνώση 4 .


Polk, George 1913-1948
Polk, George 1913-1948
Polk, George 1913-1948


Murder--Greece--Thessalonike
Murder victims--Greece--Thessalonike
Journalists--Greece--Thessalonike
Πολιτική δολοφονία--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Δημοσιογράφοι--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Υπόθεση Πόλκ
Πολιτικά εγκλήματα
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ--ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ


Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Greece--Politics and government--1935-1967
Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Θεσσαλονίκη--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Greece--History--Civil War, 1944-1949

HV6535.G83 / Σ8 1988

938.774 364.1 889.340 9

Koha by