κατάλογος
βιβλιοθήκης
Φλούντζης, Αντώνης Ι. 1906-1988

Χαϊδάρι : κάστρο και βωμός της εθνικής Αντίστασης / Αντώνη Ι. Φλουντζή - [Αθήνα] Παπαζήσης [1976] - 632 σ. εικ. 25 εκ.

Περιέχει παραπομπές (σ. 14-15)


Χαϊδάρι (Στρατόπεδο συγκεντρώσεως)


Prisoners of war--Greece
World War, 1939-1945--Underground movements--Greece
World War, 1939-1945--Prisoners and prisons, German


Ελλάδα--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944--Προσωπικές αφηγήσεις

DF849.F66 1976

Koha by