κατάλογος
βιβλιοθήκης
Γρηγοριάδης, Φοίβος Ν.

4η Αυγούστου-Αλβανία, 1935-1941 / Τετάρτη Αυγούστου-Αλβανία, 1935-1941 Φοίβου Ν. Γρηγοριάδη - Αθήνα Εκδόσεις Κεδρηνός 1972 - 475 σ. εικ., χάρτες 27 εκ.

Αποτελεί τον τέταρτο τόμο πολύτομου έργου

Το αντιβενιζελικόν κράτος -- Τρισυπόστατη δικτατορία -- Πόλεμος


World War, 1939-1945--Greece


Ελλάδα--Ιστορία--1935-1941
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1935-1941
Αλβανία--Ιστορία--1935-1941
Greece--Politics and government--1917-1935
Ελλάς--Ιστορία--1936-1941
Ελλάς--Πολιτική και διακυβέρνηση--1935-1967

DF849 / .G754 1972

938.74 940

Koha by