κατάλογος
βιβλιοθήκης
Γρηγοριάδης, Φοίβος Ν.

Γερμανοί, Κατοχή, Αντίστασις, 1941-1943 / Φοιβου Ν. Γρηγοριάδη. - Αθήνα Νεόκοσμος 1973-74 - 2 Τόμοι

Αποτελεί το 5ο και 6ο μέρος έργου του συγγραφέα χωρίς συλλογικό τίτλο.

τ. 5. Πόνος, δάκρυα, αίμα και ελπίδες-Αντάρτες βγήκαν στα βουνά --τ. 6. Ελεύθερος χώρος στην υπόδουλη χώρα-Γερμανόφιλοι και αγγλογερμανόδουλοι-αντάρτικη στρατιά του Σ.Μ.Α. Τομ.Ε' Τομ.ΣΤ'


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945--ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ --ΕΛΛΑΔΑ
Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Ελλάδα
World War, 1939-1945--Underground movements--Greece
World War, 1939-1945--Campaigns


Ελλάδα--Ιστορία--1941-1944
Ελλάδα--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944
Greece--History--Occupation, 1941-1944

D802.G8 / G73 1973

938.76 938.76 938.76

Koha by