κατάλογος
βιβλιοθήκης

Ιστορία τού Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής Ένωσης :

Πονομαριόφ, Μπορίς

Ιστορία τού Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής Ένωσης : Έκδοση Μόσχας Ιούνιος 1959. Τόμος πρώτος, ημίτομος Α' - [Αθήνα] : 'Κάδμος', 1960.

Koha by