κατάλογος
βιβλιοθήκης

Εισηγητικόν υπόμνημα εις τήν Συνέλευσιν τής Ιεραρχίας τής Ελλάδος /

Ειρηναίος, Μητροπολίτης Σάμου

Εισηγητικόν υπόμνημα εις τήν Συνέλευσιν τής Ιεραρχίας τής Ελλάδος / Ειρηναίος, Μητροπολίτης Σάμου - Αθήνα : 1958.

Koha by