κατάλογος
βιβλιοθήκης
Γκριτζώνας, Κώστας 1917-

Οι Έλληνες ναυτεργάτες στην πολιτική προσφυγιά / Κώστας Γκριτζώνας. - Αθήνα Επικαιρότητα 1987 - 86 σ. εικ. 20 εκ.


Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας


Ναυτικοί (Εμπορική ναυτιλία)--Ελλάδα
Πρόσφυγες, πολιτικοί--Ελλάδα
Πρόσφυγες, πολιτικοί, Έλληνες
Ναυτικοί--Πολιτική δραστηριότητα--Ελλάδα
Πολιτικοί πρόσφυγες--Ουγγαρία
Πολιτικοί πρόσφυγες--Τασκένδη
Communists, Greek--Uzbekistan--Tashkent
Communism--History--Greece--20th century
Greeks--History--Uzbekistan--Tashkent
Sailors--Political activity--Greece
Political refugees--Greece
Merchant seamen--Political activity--Greece
Refugees, Political--Hungary
Refugees, Political--Uzbek S.S.R.--Tashkent
Ναυτική ιστορία
Ναυτικοί--Πολιτική δραστηριότητα--Ελλάς
Ναυτικοί (Εμπορική ναυτιλία)--Ελλάς
Πρόσφυγες, Πολιτικοί


Ελλάδα--Ναυτική ιστορία--Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949
Ελλάδα--Ιστορία--20ός αιώνας
Tashkent (Uzbekistan)--Ethnic relations--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Ελλάδα--History--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Tashkent (Uzbek S.S.R.)--Ιστορία
Ελλάς--Πρόσφυγες
Ελλάδα--History--Ναυτική ιστορία--Ιστορία

HD 8039 .S42 G83 1987 HD8039.S42G83 1987

938.706 938.7092 938.035 335.4092 324.249 507 5 304.82495

Koha by