κατάλογος
βιβλιοθήκης
Αλιβιζάτος, Νίκος Κ. 1949-

Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση (1922-1974) : όψεις της ελληνικής εμπειρίας / Νίκος Αλιβιζάτος ; πρόλογος Αριστόβουλος Μάνεσης ; πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Georges Vedel ; μετάφραση Βενετία Σταυροπούλου. - 2η έκδ. - Αθήνα Θεμέλιο 1986 - 728 σ. 21 εκ. - Ιστορική βιβλιοθήκη .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 697-722)


Constitutional law
Συνταγματική ιστορία--Ελλάδα
CONSTITUTIONAL HISTORY--GREECE


Greece--Constitutional history--1922-1974
ΕΛΛΑΔΑ--ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ--1922-1974
ΕΛΛΑΔΑ--ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ--20th century
Greece--Politics and government--20th century
Greece--History--1922-1935
Greece--Politics and government--1935-1967
ΕΛΛΑΔΑ--ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ--1922-1935
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1935-1967
GREECE--POLITICS AND GOVERNMENT--20ός αιώνας
GREECE--POLITICS AND GOVERNMENT
Ελλάδα--Πολιτικές συνθήκες

JN5021 / .A4 1986 JN5059.A4316 1986 JN5060 1979.A4316 1986

342.495029 320.9495 320.9495 949.508 938.703 2 938.706

Koha by