κατάλογος
βιβλιοθήκης

[Κατάλογος Βιβλίων Εκθέσεως. Εκδοθέντα τό 1978 καί 1979] Α' Πανελλήνια Έκθεση Λογοτεχνικού Βιβλίου :

[Κατάλογος Βιβλίων Εκθέσεως. Εκδοθέντα τό 1978 καί 1979] Α' Πανελλήνια Έκθεση Λογοτεχνικού Βιβλίου : Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Βέροια, Ιωάννινα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Ρόδος, Ηράκλειο, Πάτρα - [Αθήνα] : Ελληνική Βιβλιογνωσία, 1980.

Koha by