κατάλογος
βιβλιοθήκης
Σκλάβος, Κώστας 1901-

Η μαρξιστική θεωρία της ιστορίας : φιλοσοφία και μαρξισμός / Κώστας Σκλάβος. - [Αθήνα] Θεμέλιο c1995 - 68 σ. εικ. 22 εκ.

"Αναδημοσίευση από φωτοτυπημένο κείμενο μιας ομιλίας του γράφοντος με θέμα 'Η μαρξιστική θεωρία της Ιστορίας', που έγινε στα γραφεία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Ενώσεως, στις 8.4.1965." -- Πρόλογος.

9603101923


Φιλοσοφία, Μαρξιστική
Μαρξισμός--Φιλοσοφία
Ιστορικός υλισμός
Ιστορία--Φιλοσοφία
Ιστορικός υλισμός
Κομμουνισμός--Ιστορία
Dialectical materialism
Communism and philosophy
Communism
Historical materialism
Φιλοσοφία, Μαρξιστική
Μαρξιστική φιλοσοφία
Philosophy, Marxist

D 13 .M3 / S55 1995 B809.8.S65 1995 D16.9.S55 1995

335.4119 335.4119 335.401 335.411 9

Koha by