κατάλογος
βιβλιοθήκης

Οικονομική του αναπτυσσόμενου κόσμου :

Οικονομική του αναπτυσσόμενου κόσμου : εισαγωγή στις αρχές, τα προβλήματα και την πολιτική της ανάπτυξης / Michael P. Todaro; μετ. Νικηφόρου Σταματάκη ; επιμ. Γιάννη Τσεκούρα - Αθήνα Gutenberg 1987 - 2 (352 σελ. ) (387 σελ.) Τόμοι

Τίτλος πρωτοτύπου: Economics for a Developing World.

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.

Τομ.Α. Τομ.Β.-Γ.


Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Αναπτυσσόμενες χώρες
Υποανάπτυκτες περιοχές
Economics
Economics
Οικονομική
Οικονομική
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικό σύστημα
Αναπτυξιακή πολιτική
Οικονομική ανάλυση
Economic development
ΓΕΤΕ
Παγκόσμια οικονομία
Οικονομική ανάπτυξη--Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη)--Αναπτυσσόμενες χώρες
Οικονομική--Σπουδή και διδασκαλία (Ανώτατη)


Developing countries--Economic conditions
Αναπτυσσόμενες χώρες--Οικονομικές συνθήκες

HB130 / .T6 1987 HC59.7.T6416 1987

330.91724 338.9 330 TOD 330.9'172'4 TOD ΜΤΦ 330

Koha by