κατάλογος
βιβλιοθήκης

Η αναζήτησή σας επέστρεψε 213 αποτελέσματα. Γραφτείτε σε αυτή την αναζήτηση

|
Αγροτικά Νειάτα : Όργανο τού τομέα Άνω Κοπανού [νομού Ημαθείας]

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Ημαθεία : 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Αγροτόπαιδο : Αγροτικό δελτίο γιά τ' Αγροτόπαιδα τής Ηπείρου. Βγαίνει κάθε μήνα από τό Γεωπονικό Τμήμα τής Μόρφωσης - Διαφωτισμού τού Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου τής Ε.Π.Ο.Ν.

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Ήπειρος : 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Αγώνας : Όργανο τού Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΠΟΝ Σελύνου

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Σέλυνος : 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Αγώνας : Όργανο Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Ευρυτανίας

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Ευρυτανία : 1943. 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Αγωνιζόμενα Νιάτα : Όργανο τού Επαρχιακού Συμβουλίου Αγιάς τής Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Αγιά : 1943. 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Αθήναι : Εκδοση τού Τμηματικού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Αλμυρού αφιερωμένη στούς αγώνες τού αθηναϊκού λαού γιά τή λευτεριά του

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Αλμυρός : 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Αντιφασίστας : Όργανο τού Συμβουλίου τής Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων - Ε.Π.Ο.Ν. Λέσβου

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Λέσβος : 1944. 1945Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Ασκλάβωτα Νιάτα : Όργανο τού Συμβουλίου Πόλης Ε.Π.Ο.Ν. Καρδίτσας

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Καρδίτσα : 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Αυγή : Όργανο τού Τμηματικού Συμβουλίου Ευξεινουπόλεως τής Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων [νομός Μαγνησίας]

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Μαγνησία : 1943Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ#ΑΙΧ ρε' θ2 ΝΤ1] (επικ.με βιβλ.).

Βδομάδα τής Αθήνας : Αφιερωμένη στήν πρώτη μέρα τής γιορτής [Ευξεινούπολη νομού Μαγνησίας]

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Μαγνησία : 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Βιαννίτικα Νειάτα : Όργανο τού Συμβουλίου Επαρχίας Βιάννου τής Ε.Π.Ο.Ν.

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Κρήτη : 1945Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ, ΑΙΧ ρε' θ2 ΝΤ1] (επικ.με βιβλ.).

Γιά τή Λευτεριά : Όργανο τής Επιτροπής Πόλης τού ΕΑΜΝ Πειραιά

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Πειραιάς : 1943Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Δελτίο : Εσωτερικό όργανο τής Ο.Κ.Ν.Ε.

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: χ.τ.ε. : 1942Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Η Δράση (από το τχ. 3: Επονίτικη Δράση) : Εκλαϊκευτικό - Μορφωτικό Φυλλάδιο Ν.Σ. Ε.Π.Ο.Ν. Σερρών

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Σέρρες : 1945. 1946Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Εγερτήριο : Όργανο Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Π.Ο.Ν. Αιγιαλείας

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Αιγιαλεία : 1943Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Εθνική Πρωτοπορεία : Όργανο Ομάδας Πρωτοπόρων Νέων Ελλήνων [χ.τ.]

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: χ.τ.ε. : 1942Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Ελεύθερες Νέες : Όργανο τής Ε.Π.Ο.Ν. θηλέων Αγ. Νικολάου [ν. Λασηθίου ?]

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: [Αθήνα] : 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: χ.τ.ε. : 1942. 1943Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Ελεύθερη Κρητικοπούλα : Όργανο τού γυναικείου τμήματος τού Σ.Π.Κ. τής Ε.Π.Ο.Ν.

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Χανιά : 1943. 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).

Ελεύθερη Νειότη : Όργανο Ε.Π.Ο.Ν. Ιεράπετρας

Τύπος υλικού: περιοδική έκδοση Περιοδικό δημοσίευμα; Μορφότυπο: έντυπο ; Τύπος συνεχόμενης πηγής: εφημερίδα Εκδότης: Ιεράπετρα : 1944Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Α.ΕΠΟΝ] (επικ.με βιβλ.).