κατάλογος
βιβλιοθήκης
Δημιουργία νέας λίστας
  1.  οποιοσδήποτε άλλος να κάνει προσθήκη εγγραφές.
  2.  οποιοσδήποτε μπορεί να αφαιρέσει τις συμβαλλόμενες εγγραφές του.
  3.  οποιοσδήποτε να απομακρύνει άλλες συμβαλλόμενες εγγραφές.
Ακύρωση