κατάλογος
βιβλιοθήκης

Βιβλιοθήκη Μανώλη Κόρακα Εγγραφείτε σε αυτή την αναζήτηση

| Επιλογή τίτλων για:
Η Δίκη τών Τόνων (Η πειθαρχική δίωξις τού καθηγ. Ι. Θ. Κακριδή) / Ιωάννης Κακριδής

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : "Εστία" Ι. Δ. Κολλάρου καί Σίας Α.Ε., χ.χΔιαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ2/7] (1).
Η Δίκη τών Έξι : Τά Εστενογραφημένα Πρακτικά. 31 Οκτωβρίου - 15 Νοεμβρίου 1922

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : Πρωϊα, 1931Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/7] (1).
Rapport au Gouvernement de la Grece sur les travaux de la mission multidisciplinaire du PIACT (10 avril- 13 mai 1978)

από Organisation internationale du Travail.

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Geneve : Bureau international du travail , 1978Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/2] (1).
Εθνικά Δάνεια καί Ελληνική Δημόσια Οικονομία : από τής Επαναστάσεως μέχρι τής πτωχεύσεως (1821-1893)

από Νομικόν Φροντιστήριον Στυμφαλιάδου.

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : , 1928Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/6] (1).
Προβλήματα τών εν Δυτική Γερμανία απασχολούμενων Ελλήνων εργατών : Έκθεσις τού Διευθυντού τού Υπουργείου Εργασίας κ. Λέανδρου Πολυχρόνη εις εκτέλεσιν τής υπ' αριθ. 93961)16541 τής 20-11-1963 διαταγής τού κ. Υπυργού Εργασίας

από Υπουργείον Εργασίας.

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο, 1964Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/2] (1).
Verite sur la Grece

από Mertens, Pierre [Author of introduction].

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: [Montreux] : La Cite, [1970]Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/1] (2).
[Political and strategic implications of homeporting in Greece] Joint hearings before the Subcommittee on Europe and the Subcommittee on the near East of the Committee on Foreign Affairs House of Representatives : Ninety- Second Congress, Second Session

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Washington : Government Printing Office, 1972Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ1/5] (1).
Les Problemes du Travail en Grece : Rapport de la mission du Bureau intermational du Travail

από Bureau International du Travail.

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Geneve : Bureau International du Travail, 1949Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ1/6] (1).
Δέκα χρόνια αγώνες 1935-1945

από Ζέβγος, Γ [Author of introduction] | Κ.Ε. τού ΚΚΕ.

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : Κεντρική Επιτροπή τού ΚΚΕ, 1945Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/7] (2).
The Anti-Stalin Campaigh and International Communism : A Selection of Documents

από Russian Institute Columbia University.

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: New York : Columbia University Press, 1956Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ2/6] (1).
La Russie vers le socialisme : La discussion dans le parti communiste de l' URSS

από Parti communiste de l' URSS.

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Paris : Librairie de l' Humanite, 1926Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ2/4] (1).
Livre Blanc, : sur les camps de concentration sovietiques

από Commission Internationale contre le Regime Concentrationnaire.

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Paris : Commission Internationale contre le Regime Concentrationnaire, 1951Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ1/5] (1).
Executif Elargi de l' Internationale Communiste : Compte rendu analytique de la session du 21 Mars au 6 Avril 1925

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Paris : Librairie de l' Humanite, 1925Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ1/3] (1).
Bolitifches Dandbuch

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Wien : Berlag des foziaidemotratifchen Barteifetretariats, χ.χΔιαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/2] (1).
Le testament de Varga : Suivi de texts inedits de Lenine / Vladimir Lenin

από Garaudy, Roger, 1913-2012 [Author of introduction].

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Paris : Editions Bernard Grasset, 1970Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ2/1] (2).
Le programme de l' Internationale Communiste : Projets Presentes a la discussion du Ve Congres Mondial

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Paris : Librairie de l' Humanite, 1924Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/1] (1).
La Commune de Paris : (Actes et Documents episodes de la semaine sanglante) / Giorgi Zinoviev

από Zinoviev, G [Author of introduction].

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Paris : Clarte, 1921Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ3/1] (1).
Revisionism : Essays on the History of Marxist Ideas / Leopold (επιμ) Labedz

από Labedz, Leopold [Editor].

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: London : George Allen and Unwin Ltd, 1962Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ1/1] (1).
Le Programme du Parti Communiste Russe

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Paris : Bibliotheque Communiste, 1920Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ2/4] (1).
Philosophie Economie Politique Socialisme : (Contre Eugene Duhring) / Friedrich Engels

από Laskine, Edmond [Translator].

Τύπος υλικού: Κείμενο Κείμενο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Paris : V. Giard & E. Briere, 1911Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για ανάγνωση: [Ταξιθετικός αριθμός: Κ1/4] (1).
 <<    1  2  3  4  5  ...  62    >>
Σύνδεση για να δημιουργήσετε νέες λίστες.

Koha by