κατάλογος
βιβλιοθήκης

Κανονισμός Λειτουργίας Αναγνωστηρίου

 • Το Αναγνωστήριο των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Iστορίας λειτουργεί τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 10.00 - 2.00 το μεσημέρι και Τετάρτη από τις 12.00 – 6.30 το απόγευμα.
 • Οι ερευνητές οφείλουν προσερχόμενοι να υπογράφουν στο βιβλίο αναγνωστών και να αναγράφουν τη διεύθυνση και το τηλέφωνο τους.
 • Τα αρχειοστάσια και τα βιβλιοστάσια της Εταιρείας δεν είναι προσιτά στους αναγνώστες. Οι αναγνώστες που επιθυμούν να μελετήσουν έγγραφα αποκείμενα στα αρχεία ή βιβλία της βιβλιοθήκης των ΑΣΚΙ πρέπει να συμπληρώσουν τα δελτία που υπάρχουν για το σκοπό αυτό. Έως ότου επιστρέψουν στον υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου τα χειρόγραφα και τα βιβλία που ζήτησαν, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την ακεραιότητα τους.
 • Οι ερευνητές παρακαλούνται να αφήνουν τα προσωπικά τους είδη (χαρτοφύλακες, τσάντες κλπ.) στον ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί μέσα στο Αναγνωστήριο. Στο αναγνωστήριο δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και η κατανάλωση τροφίμων και αναψυκτικών.
 • Η μελέτη των αρχειακών τεκμηρίων και των βιβλίων γίνεται αποκλειστικά στο Αναγνωστήριο. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός.
 • Οι αναγνώστες οφείλουν να μελετούν το υλικό που τους διατίθεται με προσοχή, ώστε να προφυλαχθούν τα έγγραφα από τον κίνδυνο της φθοράς. Οφείλουν επίσης να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα λυτά έγγραφα ώστε να μην διαταράσσεται η σειρά τους.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι βιβλίο ή αρχειακό τεκμήριο έχει απομακρυνθεί από το χώρο του Αναγνωστηρίου, ο υπαίτιος της πράξης αυτής χάνει το δικαίωμα να εισέρχεται στους χώρους της Εταιρείας.
 • Οι ερευνητές που χρειάζεται να έχουν μαζί τους δικά τους βιβλία οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τον υπεύθυνο του Αναγνωστηρίου.
 • Φωτοτυπίες από έντυπα γίνονται από την υπηρεσία των ΑΣΚΙ. Παραδίδονται στον αναγνώστη μία ή δύο εργάσιμες ημέρες μετά την παραγγελία. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% ανά έντυπο. Δεν επιτρέπεται η συνολική αναπαραγωγή βιβλίων. Η τιμή της κάθε φωτοτυπίας σε μέγεθος Α4 ανέρχεται σε 0.20 €. Σε μέγεθος Α3 ανέρχεται σε 0.40 €.
 • Επιτρέπεται η χρήση φωτογραφικής μηχανής για αναπαραγωγή σελίδων από βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά με τις προϋποθέσεις ότι : α) η κατάστασή τους είναι καλή και β) η αναπαραγωγή τους δεν ξεπερνά το επιτρεπτό όριο (30%).
 • Η αναπαραγωγή αρχειακών τεκμηρίων γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία των ΑΣΚΙ και παραδίδονται σε μία ή δύο εργάσιμες μέρες.
 • Για να προφυλαχθούν από τη φθορά τα χειρόγραφα όλων των μορφών καθώς και τα σπάνια έντυπα, δακτυλόγραφα και εφημερίδες δεν φωτοτυπούνται, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής αναπαραγωγής (scanner).
 • Ο ερευνητής που επιθυμεί ψηφιακή αναπαραγωγή τεκμηρίων (scanner) μπορεί να κάνει σχετική αίτηση στην υπεύθυνο του αναγνωστηρίου. Η τιμή της κάθε σελίδας ανέρχεται σε 0,20 €. Σε περίπτωση εκτύπωσης η κάθε σελίδα κοστίζει 0,50 €.
 • Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή φθαρμένων εντύπων και αρχειακών τεκμηρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνονται αντίγραφα εφόσον το υλικό είναι ψηφιοποιημένο.
 • Η παραγγελία των αρχειακών τεκμηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 αρχειακές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία δεν μπορεί να καλύπτει απόλυτα μια αρχειακή μονάδα άνω των πέντε σελίδων και πέραν του 30% των μεγάλων μονάδων.
 • Για τη δημοσίευση αρχειακού και φωτογραφικού υλικού, ο αναγνώστης πρέπει να συμβουλεύεται τον «κανονισμό χορήγησης άδειας για φωτογραφική και κινηματογραφική αναπαραγωγή αρχειακού υλικού των ΑΣΚΙ».
 • Οι ερευνητές που χρησιμοποιούν, σε μελέτες τους, αρχειακή ύλη προερχόμενη από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας παρακαλούνται να καταθέτουν στη βιβλιοθήκη των ΑΣΚΙ αντίτυπο της εργασίας τους. Οι ερευνητές που μελετούν στο Αναγνωστήριο της Εταιρείας παρακαλούνται να εργάζονται με τρόπο που δεν θα παρεμποδίζει την εργασία των συνερευνητών τους.
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας: