κατάλογος
βιβλιοθήκης

Συμβουλές Αναζήτησης

Η απλή αναζήτηση αποτελείται από ένα πεδίο αναζήτησης και ένα κυλιόμενου μενού για την επιλογή του πεδίου όπου θα εκτελεστεί η αναζήτηση. Τα πεδία που μπορούν να επιλεχθούν είναι:
  • Τίτλος
  • Συγγραφέας
  • Θέμα
  • ISBN
  • Σειρά
  • Ταξινομικός #
Η χρήση τελεστών λογικής Boole (AND-OR-NOT) είναι δυνατή με την προσθήκη των ονομάτων πεδίων. Για παράδειγμα: ti: hamlet OR ti:Othello.
Για πιο εύχρηστες αναζητήσεις με τη λογική Boole συστήνεται η χρήση της σύνθετης αναζήτησης. Στην απλή αναζήτηση είναι ακόμη δυνατή η χρήση του συμβόλου αποκοπής *. Για παράδειγμα η αναζήτηση: " Προσφυγ* " θα επιστρέψει ως αποτέλεσμα βιβλιογραφικές εγγραφές που περιλαμβάνουν τόσο τη λέξη πρόσφυγας, όσο και πρόσφυγες, προσφυγικός, προσφυγή, κ.ά.
Η χρήση του συμβόλου αποκοπής * θα επιστρέψει πιο ακριβή αποτελέσματα, ενώ το σύμβολο της ομοιότητας % όμοιους όρους και διαφορετικούς μεταξύ τους.
Σύνθετη αναζήτηση
Η σύνθετη αναζήτηση παρέχει τις ίδιες δυνατότητες με τη σύνθετη αναζήτηση στο περιβάλλον των βιβλιοθηκονόμων και επιτρέπει εκτεταμένες αναζητήσεις στη βάση του συστήματος.
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας: