κατάλογος
βιβλιοθήκης

Ωράριο Αναγνωστηρίου

Το Αναγνωστήριο των ΑΣΚΙ λειτουργεί τρεις φορές την εβδομάδα:

Δευτέρα 10.00-14.00, Τετάρτη 12.00-18.30 και Παρασκευή 10.00-14.00.

Log in to your account:

Koha by